MÁI XANH – KHÔNG CÁCH NHIỆT

  1. Màng bitum polymer chống rễ cây VIAPOL TECHNO ANTIRADICE PLUS 4  được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào lớp lót
  2. Tấm bảo vệ cơ học
  3. Các lớp phân tách trong vải polyester không dệt GEOFELT
  4. Đất trồng
  5. Lớp đất sét thoát nước, độ dày> 10 cm
  6. Nền bê tông cốt thép                        Mái bê tông cốt thép
  7. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
  8. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI LEVIS PROJECT 4 được gia cố bằng polyester, được khò dính vào nền

 

SẢN PHẨM