TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu Viapol đại diện cho sự thành công của công ty. Viapol là màng chống thấm bitum polymer đầu tiên trên thị trường xuất hiện vào những năm 60 như một hệ quả trực tiếp từ các nghiên cứu của Giải thưởng Giulio Natta trong lĩnh vực polyme APP và IPP.
Sau gần 50 năm phát triển liên tục, cho đến nay tại nhiều miền nước Ý, thuật ngữ Viapol đồng nghĩa với “màng chống thấm”. Trên toàn thế giới Viapol tiếp tục đồng nghĩa với kinh nghiệm, độ tin cậy, hiệu quả, chất lượng và sự cống hiến.