Sort By:
View:
  • Chất kết dính / Keo dính bitum đàn hồi gốc dung môi.

  • Dung dịch bitum chứa bitum oxy hóa và dung môi làm khô nhanh tinh khiết. Nó có ưu điểm chính: bám dính tốt và thẩm thấu khi ứng dụng, màng khô nhanh, không bị dính.

  • VIAMASTIK là một chất kết dính bitum trong dung môi, gốc bitum, hydrocacbon aliphatic, chất độn trơ, chất hóa dẻo và thành phần phụ gia.