Sort By:
View:
  • Màng chống thấm được sản xuất từ hợp chất đặc biệt dựa trên bitum oxy hóa. Khả năng linh hoạt lạnh ở 0°C. Mặt ngoài là một lá nhôm. Công nghệ sản xuất đặc biệt mang đến cho các sản phẩm đặc tính tự cân bằng, đảm bảo độ ổn định cao đối với sốc nhiệt. Nhờ có bề mặt kim loại, màng giảm hoạt động bảo trì đến mức tối thiểu sau khi được ứng dụng.

  • Màng BPE bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong bitum chưng cất biến tính bằng polymer có trọng lượng phân tử cao, được gia cố bằng lưới thủy tinh + sợi thủy tinh. Bề mặt là lá đồng dập nổi.

  • Màng BPE bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong bitum chưng cất biến tính bằng polymer có trọng lượng phân tử cao, được gia cố bằng lưới thủy tinh + sợi thủy tinh. Bề mặt được bảo vệ bằng một lá nhôm dập nổi màu. Khả năng linh hoạt lạnh ở -15°C.