Sort By:
View:
  • Màng dung dịch lạnh bitum đàn hồi gốc dung môi. Sơn dễ thi công đều trên các cấu trúc.

  • Nhựa đường lạnh gốc nước dạng nhão. VIAKOTE là sản phẩm không độc, gốc nước, không cháy và không nguy hại. Nó có đặc tính kháng dung dịch muối tốt.