THỊ TRƯỜNG

Sau 30 năm thành công trên thị trường Ý, đặc trưng bởi các dự án lớn và có uy tín, Vetroasfalto đã ngày càng khẳng định triết lý sản xuất và thương mại trên toàn thế giới. Ngày nay, công ty có thể tự hào về thị phần tăng trưởng đều đặn ở tất cả các thị trường quan trọng nhất ở châu Âu. Ngoài ra, Vetroasfalto cũng đang mở rộng sang Châu Á, Úc và Bắc Mỹ, nơi chất lượng và nhãn hiệu thương mại của nó trở nên phổ biến hơn mỗi ngày.

Giá trị gia tăng của Vetroasfalto là đội ngũ nghiên cứu & phát triển và kỹ thuật.
Nhờ đội ngũ chuyên gia của mình, Vetroasfalto có thể thiết kế các sản phẩm cụ thể để đáp ứng các yêu cầu của các khu vực địa lý cụ thể. Điều này cũng có thể nhờ vào sự hợp tác tuyệt vời giữa công ty và các chuyên gia về mái lợp tốt nhất trên toàn thế giới, những người đã chọn sử dụng các sản phẩm và công nghệ của Vetroasfalto.