Sort By:
View:
  • VETRO TEGOLA là loạt sản phẩm tấm lợp bitum tự bảo vệ bằng mặt đá màu.

    VETRO TEGOLA được cấu tạo bởi bitum oxy hóa với chất độn ổn định. Lớp gia cố là một lưới sợi thủy tinh. Bề mặt hoàn thiện tự bảo vệ bằng đá khoáng màu.

    Các cấu hình có sẵn là VUÔNG (3 cánh) và TRÒN (5 cánh) cả hai đều dài 100cm và cao 33cm.