Millenium Lockin’ Pocket

Millennium lockin ‘Pocket là một hệ thống phào che cho các phần nhô ra, được sử dụng để “cắt nước” sau khi được bão hòa với chất bịt kín Millenium Hurricane Force đông kết nhanh. Millenium lockin ‘Pocket có sẵn ở các kích cỡ và hình thức khác nhau.

Mô tả

Millennium lockin ‘Pocket là một hệ thống phào che cho các phần nhô ra, được sử dụng để “cắt nước” sau khi được bão hòa với chất bịt kín Millenium Hurricane Force đông kết nhanh. Millenium lockin ‘Pocket có sẵn ở các kích cỡ và hình thức khác nhau.

Các thành phần của Millenium lockin ‘Pocket được chế tạo bằng hợp chất đàn hồi linh hoạt gốc polyurethane cường độ cao. Tất cả các mảnh được lắp ráp dễ dàng với nhau, với tiện ích của hệ thống khóa được cấp bằng sáng chế, để cung cấp một thùng chứa các kích thước cần thiết.

KHAI THÁC

Millennium lockin ‘Pocket được thiết kế để gắn kín các phần nhô ra từ hệ thống chống thấm. Sau khi được ứng dụng và bão hòa với chất bịt kín Millennium Hurricane Force; Hệ thống Millennium lockin ‘Pocket trở thành một yếu tố duy nhất với chất nền, đạt được trong vài phút một hệ thống kín nước, bền bỉ, đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện khai thác khắc nghiệt nhất.

CHẤT NỀN TƯƠNG THÍCH

Màng bitum biến tính có mặt khoáng hoặc đá, hệ thống EPDM hoặc TPO, tấm lợp kim loại và nhựa đường. Để có danh mụcđầy đủ các tài liệu được phê duyệt hoặc nhận thêm thông tin, liên hệ với Phòng Kỹ thuật của chúng tôi.

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

Trước khi tiến hành thi công: Tham khảo các hướng dẫn trên nhãn và SDS, đảm bảo các biện pháp phòng ngừa cần thiết được thực hiện cho sức khỏe và an toàn.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Không ứng dụng cho các bề mặt ẩm ướt. Không sử dụng vữa hoặc bất kỳ loại chất độn nào khác. Lockin ‘Pocket phải được sử dụng trên một bề mặt phẳng và không dành cho các ứng dụng trên các bề mặt nghiêng.

BẢO QUẢN

Duy trì nhiệt độ sản phẩm khoảng từ 18-29°C trong 24 giờ trước khi sử dụng.

Không lưu trữ dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc ở nhiệt độ trên 32°C.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với các ứng dụng có bitum: Ứng dụng Millennium Universal Primer trước khi ứng dụng Millenium lockin ‘Pocket.

Đối với các ứng dụng trên bitum, bê tông, màng bitum hoặc tổng hợp: Ứng dụng Millennium Surface Treatment trước khi ứng dụng Millenium lockin ‘Pocket.

Bề mặt phải sạch, khô và không bám đất, bụi bẩn, mảnh vụn, dầu, vật liệu không bám dính hoặc các chất gây ô nhiễm khác có thể dẫn đến bề mặt không bằng phẳng.

Đối với ứng dụng trên màng bitum tự bảo vệ bằng mặt đá: loại bỏ tất cả các hạt không bám dính trên bề mặt màng trước khi ứng dụng Millennium lockin ‘Pocket.

Nếu Millenium lockin ‘Pocket được ứng dụng trên mặt màng tổng hợp, bề mặt phải được chuẩn bị theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Đây là một quy tắc chung cho các giải pháp EPDM và TPO.

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

 

Download

Lockin Pocket Installation Guide Download (602 KB)