Sort By:
View:
  • Millennium lockin ‘Pocket là một hệ thống phào che cho các phần nhô ra, được sử dụng để “cắt nước” sau khi được bão hòa với chất bịt kín Millenium Hurricane Force đông kết nhanh. Millenium lockin ‘Pocket có sẵn ở các kích cỡ và hình thức khác nhau.