Sort By:
View:
  • Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2011, tất cả các loại màng ứng dụng cho sàn cầu dưới lớp nhựa đường phải tuân các quy định nhãn hiệu CE theo “Tấm Bitum có cốt gia cố chống thấm sàn cầu bê tông và các khu vực giao thông khác bằng bê tông”.