Sort By:
View:
  • Màng chống thấm bitum  biến tính, hợp chất bitum được chưng cất biến tính với các polyme phân tử cao. Khả năng  linh hoạt ở nhiệt độ thấp: -25°C.

  • Màng chống thấm bitum  biến tính, hợp chất bitum được chưng cất biến tính với các polyme phân tử cao. Khả năng  linh hoạt ở nhiệt độ thấp: -25°C. Hợp chất bitum được trộn thêm phụ gia chống rễ vĩnh viễn. Màng được gia cố bằng lưới sợi polyester không dệt + lưới sợi thủy tinh.

  • Màng chống thấm bitum biến tính, hợp chất bitum được chưng cất biến tính với các polyme phân tử cao. Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp: -25°C. Màng được gia cố bằng sợi polyester không dệt trọng lượng nặng, hiệu suất cao + lưới sợi thủy tinh.

  • Viapol Tecno Line.A là một hệ thống lợp mái tự dính hoàn thiện, được thiết kế cho các công trình mới, làm lại mái và các ứng dụng tân trang. Nó an toàn, dễ thi công, thay thế cho hệ thống thi công khò nóng truyền thống. Viapol Techno Line.A có thể được ứng dụng trực tiếp lên hầu hết các chất nền, và nó được sử dụng cho cả mái nhà dân dụng và thương mại. Viapol Techno Line.A là giải pháp tốt nhất cho mái nơi mà các quy định nghiêm cấm các nguy cơ tiềm ẩn từ biện pháp thi công khò nóng và lien quan đến vấn đề môi trường.