Sort By:
View:
  • Viapol Techno Phase thuộc họ màng bitum polymer nhiệt tự dính. Hợp chất đặc biệt của Techno Phase đã được nghiên cứu để làm mềm và bám dính vào lớp nền sau khi được gia nhiệt. Xử lý nhiệt vừa đủ độ toàn bộ bề mặt bên ngoài bằng ngọn lửa của khò propan thông thường để kích hoạt và làm mềm bitum biến tính ở mặt dưới. Những ưu điểm của loại màng này có tầm quan trọng tuyệt đối trong các trường hợp ngọn lửa không được phép sử dụng trên lớp nền (vật liệu cách nhiệt nhạy cảm, gỗ và các vật liệu dễ cháy khác).

  • Viapol Techno Phase thuộc họ màng bitum polymer nhiệt tự dính. Hợp chất đặc biệt của Techno Phase đã được nghiên cứu để làm mềm và bám dính vào lớp nền sau khi được gia nhiệt. Xử lý nhiệt vừa đủ độ toàn bộ bề mặt bên ngoài bằng ngọn lửa của khò propan thông thường để kích hoạt và làm mềm bitum biến tính ở mặt dưới. Những ưu điểm của loại màng này có tầm quan trọng tuyệt đối trong các trường hợp ngọn lửa không được phép sử dụng trên lớp nền (vật liệu cách nhiệt nhạy cảm, gỗ và các vật liệu dễ cháy khác).