Sort By:
View:
  • Radon là một loại khí phóng xạ tự nhiên, không mùi, không vị và không màu: nó đến từ sự phân rã urani phóng xạ. Radon là một trong những nguyên tố tự nhiên lâu đời nhất trên trái đất và nó phân bố đều trên vỏ trái đất, mặc dù nồng độ của nó khác nhau tùy theo từng vùng. Hít phải nó có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng.