Sort By:
View:
  • Khối bitum sử dụng ngay, thành phần là một hỗn hợp sỏi (kích thước 3 5 mm), một chất kết dính đặc biệt không độc hại và phụ gia nhựa không độc hại.

  • Lỗ thông hơi trên mái TPE cho phép hơi ẩm và hơi dưới màng chống thấm đi ra ngoài. Nó có sẵn trong các mẫu sau: phiên bản tường đơn giản được sử dụng trong trường hợp màng chống thấm đơn giản và phiên bản tường đôi được sử dụng với sự hiện diện của tấm cách nhiệt. Để đảm bảo hơn, cần sử dụng cổ ống bảo vệ đặc biệt.

  • Cống cao su mái EPDM với hình dạng đặc biệt của nó cho phép ống dẫn nước đi vào và lắp bất kỳ loại ống thoát nước nào, đồng thời loại bỏ mọi khả năng xâm nhập giữa ống nối và ống thoát nước.

  • Lưới bảo vệ được làm bằng PP với kích thước thay đổi từ đường kính 60mm đến 140mm

  • Đèn khò đặc biệt được thiết kế và chế tạo cho thi công màng bitum biến tính. Nhờ ngọn lửa mạnh mẽ của nó, loại đèn khò này cho phép hiệu suất rất tốt và sản lượng cao. Nó đã được thiết kế với độ an toàn và bảo vệ  môi trường và hạn chế tiếng ồn rất cao.

  • – Lớp bảo vệ cho bề mặt bê tông.
    – Lớp liên kết giữa các tấm cách nhiệt và bề mặt bê tông.
    – Lớp liên kết giữa các tấm cách nhiệt tương thích.