Sort By:
View:
  • TECNOAIR là màng gắn nhiệt ba lớp, gồm hai lớp nỉ polypropylene không dệt, kết hợp với một lớp chống thấm xốp thoáng khí.

  • TECNOVAP là phớt chống hơi ẩm, bao gồm một lớp nỉ polypropylen không dệt đơn, kết hợp với một lớp chống thấm xốp thoáng khí.

  • Viafelt UP là phớt chống thấm bitum thoát khí. Nó được đặc trưng bởi polyester không dệt ngâm tẩm bitum, với lớp phủ polypropylene TNT trên cả hai mặt.