Khối Bitum Oxy Hóa

– Lớp bảo vệ cho bề mặt bê tông.
– Lớp liên kết giữa các tấm cách nhiệt và bề mặt bê tông.
– Lớp liên kết giữa các tấm cách nhiệt tương thích.

Mô tả

Lĩnh vực ứng dụng

– Lớp bảo vệ cho bề mặt bê tông

– Lớp liên kết giữa các tấm cách nhiệt và bề mặt bê tông

– Lớp liên kết giữa các tấm cách nhiệt tương thích
Đóng gói: Túi polyethylene 25kg

BITUM OXY HÓA  
 
ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ
Hình thức Khối màu đen  
Trọng lượng riêng (25°C) Kg/dm³ 1,01 ÷ 1,06
Sự thâm nhập (25°C) dmm 16 ÷ 20
Ổn định kích thước ( P&A ) °C 85 ÷ 90
Giới hạn rạn nứt °C -10
Sự thâm nhập —– 2,4
Khả năng bắt cháy °C tối thiểu 275
Cháy °C tối thiểu 310
   
Đóng gói Túi Polyethylene 25kg