Sort By:
View:
  • Polystyrene thiêu kết màu vàng (không chất phụ gia trương nở ngoài) ở dạng tế bào kín tỷ trọng cao, “RF”(*) không bắt cháy loại 1 (UNI 8457,9174,9177 NORM) thu được từ các khối thiêu kết trong khuôn thích hợp và  được sấy khô. Chúng được cắt thành các dải có độ dày khác nhau và sau đó được xếp thành hàng và cán nóng thành một tấm màng liền. Nó hoạt động như một lớp chống thấm tạm thời cho lớp phủ cũng như mặt nền cho các lớp chống thấm, luôn luôn là bitum sẽ tạo thành lớp chống thấm cuối cùng hoặc lớp phủ chống thấm an toàn cho lớp hoàn thiện với lớp phủ không liên tục.

  • Polystyrene thiêu kết màu vàng (không chất trương nở ngoài) ở dạng tế bào kín tỷ trọng cao, “RF”(*) không bắt cháy loại 1 (UNI 8457,9174,9177 NORM) thu được từ các khối thiêu kết trong khuôn thích hợp. Sau khi được sấy khô theo cách thích  hợp, chúng được cắt và định hình thành độ dày (tấm) và hình dạng (biên dạng) cho các mục đích sử dụng khác nhau theo nhu cầu thị trường.

  • Polystyrene trương nở được ép đùn, tỷ trọng cao 33/35 kg/m3, với các tế bào đóng, không bắt lửa Loại 1 (UNI 8457, 9174, 9177 NORM.), được cắt thành dải, được xếp thành nhiều cấp, từ một lớp phủ liên tục, đến một lớp phủ bitum được gia cố. Nó hoạt động như một lớp chống thấm tạm thời cho lớp phủ cũng như hỗ trợ cho lớp chống thấm, luôn luôn là bitum, sẽ là lớp chống thấm cuối cùng, hoặc là lớp phủ chống thấm an toàn cho lớp hoàn thiện với lớp phủ không liên tục. VETROROL PE cũng luôn có sẵn trong một phiên bản tấm nhiều lớp L.A.

  • Polystyrene trương nở được ép đùn, tỷ trọng cao 33/35 kg/m3, với các tế bào đóng, không bắt lửa Loại 1 (UNI 8457, 9174, 9177 NORM.), được cắt thành dải, được xếp thành nhiều cấp, từ một lớp phủ liên tục, đến một lớp phủ bitum được gia cố. Nó hoạt động như một lớp chống thấm tạm thời cho lớp phủ cũng như hỗ trợ cho lớp chống thấm, luôn luôn là bitum, sẽ là lớp chống thấm cuối cùng, hoặc là lớp phủ chống thấm an toàn cho lớp hoàn thiện với lớp phủ không liên tục.

  • VETROPAN PIR SB là tấm bọt cách nhiệt polyurethane ba lớp, trương nở mà không dùng đến CFC hay HCFC, bề mặt trên được phủ sợi thủy tinh tẩm bitum, thích ứng cho thi công khò nóng, và trên mặt dưới được phủ sợi thủy tinh bão hòa.