Sort By:
View:
  • VIAPOL IGROPOL đại diện cho một giải pháp công nghệ trong lĩnh vực màng bitum polymer đặc biệt, có sẵn cho thị trường xây dựng khắt khe ngày nay. Trong quá trình phát triển và sản xuất, Vetroasfalto đã luôn cân nhắc các đặc tính lợi ích mà khách hang tiêu dùng yêu cầu để cho ra một sản phẩm đặc biệt như vậy.

  • VIAPOL IGROPOL PLUS đại diện cho một giải pháp công nghệ trong lĩnh vực màng bitum polymer đặc biệt, có sẵn cho thị trường xây dựng khắt khe ngày nay. Trong quá trình phát triển và sản xuất, Vetroasfalto đã luôn cân nhắc các đặc tính mang lại lợi ích mà khách hàng tiêu dùng yêu cầu để cho ra một sản phẩm đặc biệt như vậy. VIAPOL IGROPOL PLUS là một loại màng chống thấm đúc sẵn, dựa trên bitum chưng cất biến tính bởi các polyme nhựa đàn hồi được sản xuất cho các ứng dụng đặc biệt. Hợp chất APP được gia cố bằng lá nhôm kết hợp với lưới thủy tinh. Hợp chất nhựa dẻo đàn hồi đặc biệt này cung cấp các đặc tính linh hoạt cao nhất ở nhiệt độ thấp.