Sort By:
View:
  • Màng chống thấm bitum biến tính, hợp chất bitum được chưng cất biến tính với polymer phân tử cao, khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp: -10°C.