Viapol TechNO FIRE

Màng chống thấm bitum biến tính, hợp chất bitum được chưng cất biến tính với polymer phân tử cao, khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp: -10°C.

Mô tả

MÔ TẢ

Màng chống thấm bitum biến tính, hợp chất bitum được chưng cất biến tính với polymer phân tử cao, khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp: -10°C.

Polyester không dệt được ổn định bằng các sợi gia cường dọc, đảm bảo hiệu suất cơ học cực cao và khả năng ngâm tẩm hoàn hảo với hợp chất bitum. Mặt trên của màng là mặt khoáng bảo vệ, mặt dưới là màng polyethylene nhiệt nóng chảy.

Techno Fire được phê duyệt theo ENV1187 với phân loại Broof T2. Nó đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn theo yêu cầu của “Luật phòng chống cháy nổ Ý, kí ngày07/02/2012”  và các bản cập nhật tiếp theo liên quan đến việc lắp đặt các tấm quang điện cho các ứng dụng mái lợp.

Phân loại Broof T2 xác định phương pháp thử nghiệm được sử dụng và trái với các phân loại khác (T1 – T3 – T4) cho phép các thông số kỹ thuật thay thế cho hệ thống được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Viapol Techno Fire đã vượt qua các yêu cầu thử nghiệm với “flying colours” và theo báo cáo cháy đính kèm, có thể được áp dụng trên cả mái bằng và mái dốc và trên cả chất nền dễ cháy và không bắt lửa.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  • Tấm lợp trong hệ thống lợp trên lớp cách nhiệt với tỷ trọng ≥ 15Kg /m³.
  • Tấm lợp trong hệ thống lợp trên sàn bê tông, gỗ hoặc kim loại.
  • Tấm lợp trong hệ thống lợp mái để cải tạo mái màng polymer bitum hiện có.

• Tấm lợp trên mái nhà lắp đặt bảng quang điện.

 

 

LỚP HOÀN THIỆN CUỐI

 

 

 

MẶT DƯỚI LỚP HOÀN THIỆN

 

 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

 

Download

CERT ViapolTechNOFIRE Broof T2 Download (1.6 MB)
Viapol TechNO FIRE Download (38.7 KB)