Sort By:
View:
  • Là màng bitum polymer nhựa đàn hồi dựa trên bitum chưng cất biến tính bởi các polyme có trọng lượng phân tử cao được bổ sung Elimol B2 (r) – một hóa chất chống lại sự xâm nhập của rễ cây. Viapol Antiradice Plus được gia cố bằng lưới sợi polyester không dệt, có tính đẳng hướng và rất bền. Viapol Antiradice Plus cũng có sẵn các sản phẩm có bề mặt được bảo vệ bằng đá dăm tự nhiên nhiều màu sắc