HỘI ĐỒNG CÔNG TRÌNH XANH

Vetroasfalto là thành viên của Hội đồng Công trình Xanh và trực tiếp thúc đẩy các hoạt động của mình.

G.B.C. LÀ GÌ?

Hội đồng Công trình Xanh Thế giới là một mạng lưới các hội đồng công trình xanh quốc gia tại hơn chín mươi quốc gia, làm cho nó trở thành tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới ảnh hưởng đến thị trường xây dựng xanh.

Nhiệm vụ của GBC thế giới là tăng cường các hội đồng xây dựng xanh ở các nước thành viên bằng cách bảo vệ sự lãnh đạo của họ và kết nối họ với một mạng lưới kiến thức, cảm hứng và hỗ trợ thiết thực.

Hội đồng công trình xanh là các tổ chức dựa trên thành viên trao quyền cho các nhà lãnh đạo ngành để thực hiện việc chuyển đổi ngành xây dựng địa phương theo hướng bền vững. Với một trăm nghìn tòa nhà và gần một tỷ mét vuông không gian công trình xanh đã được đăng ký, ảnh hưởng và tác động của mạng lưới toàn cầu này là một lực lượng đáng kể cho sự thay đổi xã hội và môi trường.

Bằng cách thúc đẩy sự hợp tác và tăng hồ sơ của thị trường công trình xanh, WorldGBC hợp tác với các hội đồng thành viên để đảm bảo rằng các tòa nhà xanh là một phần của bất kỳ chiến lược toàn diện nào nhằm giảm thiểu phát thải carbon.