Viapol Techno Phase Fiberglass

Viapol Techno Phase thuộc họ màng bitum polymer nhiệt tự dính. Hợp chất đặc biệt của Techno Phase đã được nghiên cứu để làm mềm và bám dính vào lớp nền sau khi được gia nhiệt. Xử lý nhiệt vừa đủ độ toàn bộ bề mặt bên ngoài bằng ngọn lửa của khò propan thông thường để kích hoạt và làm mềm bitum biến tính ở mặt dưới. Những ưu điểm của loại màng này có tầm quan trọng tuyệt đối trong các trường hợp ngọn lửa không được phép sử dụng trên lớp nền (vật liệu cách nhiệt nhạy cảm, gỗ và các vật liệu dễ cháy khác).

Danh mục:

Mô tả

Viapol Techno Phase thuộc họ màng bitum polymer nhiệt tự dính. Hợp chất đặc biệt của Techno Phase đã được nghiên cứu để làm mềm và bám dính vào lớp nền sau khi được gia nhiệt. Xử lý nhiệt vừa đủ độ toàn bộ bề mặt bên ngoài bằng ngọn lửa của khò propan thông thường để kích hoạt và làm mềm bitum biến tính ở mặt dưới. Những ưu điểm của loại màng này có tầm quan trọng tuyệt đối trong các trường hợp ngọn lửa không được phép sử dụng trên lớp nền (vật liệu cách nhiệt nhạy cảm, gỗ và các vật liệu dễ cháy khác).

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  • Lớp màng ngăn ẩm: có thể ứng dụng kết hợp dán tấm cách nhiệt bằng cách làm mềm hợp chất mặt ngoài để kết dính.
  • Ứng dụng trên tấm cách nhiệt nhạy cảm: Có thể ứng dụng trong một giải pháp, một lớp đầu tiên trên vật liệu cách nhiệt và một lớp trên cùng khác (phiên bản polyester). (ngọn lửa làm mềm của nó đảm bảo độ bám dính của Techno Phase do do sự truyền nhiệt sang lớp đầu tiên cần thiết để kích hoạt khối keo dính nhiệt tiếp xúc trực tiếp với vật liệu cách nhiệt).
  • Chống thấm dưới lớp gạch lát: Techno Phase tối ưu hóa và đảm bảo an toàn cho các ứng dụng đó, trên hết là sự hiện diện của các cấu trúc bằng gỗ.
  • Các ứng dụng khác:  Lớp nền trước khi xử lý tấm lợp.

Viapol Techno Phase được bọc bên ngoài bằng một lớp màng nhiệt nóng chảy bằng polyetylen ở rìa mép, được thay thế bằng một dải băng có thể bóc bỏ bằng polyprophylene silicon hóa. Bề mặt dưới của màng được bọc một lớp màng mỏng có thể bóc bỏ bằng polyprophylene silicon hóa.

 

LỚP HOÀN THIỆN CUỐI

 

 

 

MẶT DƯỚI LỚP HOÀN THIỆN

 

 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

 

Download

Viapol Techno Phase Fiberglass Download (29.9 KB)