Viapol Techno PONTI

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2011, tất cả các loại màng ứng dụng cho sàn cầu dưới lớp nhựa đường phải tuân các quy định nhãn hiệu CE theo “Tấm Bitum có cốt gia cố chống thấm sàn cầu bê tông và các khu vực giao thông khác bằng bê tông”.

Mô tả

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2011, tất cả các loại màng ứng dụng cho sàn cầu dưới lớp nhựa đường phải tuân các quy định nhãn hiệu CE theo “Tấm Bitum có cốt gia cố chống thấm sàn cầu bê tông và các khu vực giao thông khác bằng bê tông”.

Chỉ tiêu này đặt ra một số thử nghiệm quan trọng nhằm đánh giá hiệu suất của màng được ứng dụng dưới lớp nhựa đường. Nhiều thử nghiệm của UNI EN 14695 mô phỏng các sự cố điển hình gây ra bởi sốc nhiệt và mỏi cơ học.

Theo các quy định hiện hành, màng chống thấm sàn cầu ứng dụng dưới lớp nhựa đường phải được phê duyệt bởi UNI EN 14695.

MÔ TẢ

Màng chống thấm bitum biến tính, hợp chất bitum được chưng cất biến tính với polymer phân tử cao, khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp: -15°C.

Chất liệu polyester không dệt có trọng lượng nặng được ổn định bằng các sợi gia cường dọc, đảm bảo hiệu suất cơ học cực cao và khả năng ngâm tẩm hoàn hảo với hợp chất bitum.

Viapol Techno PONTI đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các thử nghiệm trong “Tấm Bitum có cốt gia cố chống thấm sàn cầu bê tông và các khu vực giao thông khác bằng bê tông”. và do đó nó được phê duyệt làm màng sàn cầu cho các ứng dụng dưới lớp nhựa đường để chống thấm cho cầu và cầu cạn.

 

 

LỚP HOÀN THIỆN CUỐI

 

 

 

MẶT DƯỚI LỚP HOÀN THIỆN

 

 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

 

Download

CERT ViapolTechnoPONTI Download (1.73 MB)
Viapol Techno PONTI Download (31.0 KB)