Viaram

Màng BPE bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong bitum chưng cất biến tính bằng polymer có trọng lượng phân tử cao, được gia cố bằng lưới thủy tinh + sợi thủy tinh. Bề mặt là lá đồng dập nổi.

Mô tả

MÔ TẢ

Màng BPE bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong bitum chưng cất biến tính bằng polymer có trọng lượng phân tử cao, được gia cố bằng lưới thủy tinh + sợi thủy tinh. Bề mặt là lá đồng dập nổi.

Rộng Dài
Kích thước 1 m 10 m
Đóng gói polyethylene trên pallet

 

  Tiêu chuẩn
Độ dày/Trọng lượng 4,0 kg
Cuộn trên pallet 25

 

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  • Lớp thứ hai trong hệ thống chống thấm đa lớp, khi một giá trị thẩm mỹ cụ thể được yêu cầu
  • Mái có thể đi lại, mái bằng hay mái dốc có cách nhiệt hay không cách nhiệt.

 

 

MẶT DƯỚI LỚP HOÀN THIỆN

 

 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN