MÁI DỐC – SÀN GỖ – CÁCH NHIỆT

  1. Ngói lợp không liên tục
  2. Lati trong vữa xi măng
  3. Ván gỗ vắt chéo
  4. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI TSR 45 MINERAL  được gia cố bằng polyester ổn định, tự bảo vệ bằng đá phiến (kết hợp với VETROROL đoạn 5)
  5. Lớp cách nhiệt dạng cuộn polystyrene VETROROL PS, được ứng dụng trên lớp ngăn ẩm khò bề mặt
  6. Lớp nền gỗ
  7. Màng bitum polymer VIAPOL 2 được gia cố bằng sợi thủy tinh, được khò dính vào các khe và đóng đinh vào nền đế gỗ
  8. Màng polymer bitum ngăn hơi ẩm VIAPOLTECHNO IGROPOL 3 được gia cố bằng một lá nhôm dập nổi, được khò dính với lớp lót.

 

SẢN PHẨM