MÀNG THOÁT NƯỚC MÁI EPDM – MÁI BẰNG – ĐƯỜNG NỐI DỌC

  1. Đường bao bê tông
  2. Máng cao su thoát nước mái EPDM
  3. Mở rộng góc
  4. Màng nhựa đàn hồi polymer bitum VIAPOL WINFLEX 4, được khò dính vào nền
  5. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
  6. Dải băng gia cường trong màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB200
  7. Màng nhựa đàn hồi polymer bitum VIAPOL WINFLEX 4, được khò dính vào nền
  8. Lớp phủ nhôm bảo vệ VIAALU, được ứng dụng hai lớp
  9. Tấm bê tông cốt thép
  10. Đường ống thoát nước bên ngoài

 

SẢN PHẨM