CẦU CẠN ĐƯỜNG CAO TỐC

  1. Phớt nhựa đường, đặt trực tiếp trên màng chống thấm
  2. Màng bitum polymer VIAPOL TECHNO PONTI  được gia cố bằng polyester, được khò dính hoàn toàn vào mặt nền
  1. Đường nối đứng của màng bitum polymer VIAPOL TECHNO PONTI được khò dính hoàn toàn vào mặt nền
  1. “Pontage” trong màng bitum polymer SYSTEMA 4 được gia cố bằng polyester ổn định, chỉ được khò dính một cạnh vào mặt nền
  2. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức tiêu thụ 300 đến 350 gr / m2
  3. Tấm bê tông cốt thép

 

SẢN PHẨM