MÁI BẰNG KIM LOẠI – CÁCH NHIỆT – KHÔNG CHỊU GIAO THÔNG

  1. Màng bitum polymer VIAPOL SIDERFLEX 45 MINERAL ITC được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với lớp lót.
  2. Màng bitum polymer nhựa dẻo đàn hồi được gia cố bằng polyester ổn định VIAPOL WINFLEX 4, được khò dính với nền
  3. Sơn lót bitum VIABIT PLUS định mức 300 đến 350 gr / m2
  4. Lớp cách nhiệt mật độ cao, được gắn cố định cơ học vào nền
  5. Bảo vệ bitum gốc dung môi
  6. Mái tôn múi

 

SẢN PHẨM