ĐƯỜNG HẦM NHÂN TẠO – C

  1.  Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB200 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào lớp lót
  2. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB250 5 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào mặt nền
  3. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức tiêu thụ 300 đến 350 gr/m2
  4. Tấm bê tông cốt thép

 

SẢN PHẨM