NỀN TẢNG BỀ NGOÀI

  1. Móng bằng bê tông cốt thép
  2. Nền bê tông cốt thép
  3. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
  4. Liên kết “Pontage” trong màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB200 4 được gia cố bằng polyester ổn định, chỉ được khò dính với nền liền một cạnh dọc có chiều rộng 25 cm.
  5. Hệ thống chống thấm trong lớp kép gồm màng bitum polymer (lớp 1) VIAPOL SYNTESI TSR được gia cố bằng polyester ổn định và màng bitum polymer polymer (lớp 2) VIAPOL SYNTESI SB200 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với nền
  6. Dải gia cường kép trong màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB200 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được vặn vào các cạnh của đế
  7. 7. Dải gia cường kép trong màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB200 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với các cạnh nền.
  8. Nền bằng vữa cát – xi măng
  9. Sàn
  10. Đường bao ngoài

 

SẢN PHẨM