MÁI BẰNG – CÁCH NHIỆT – KHÔNG CHỊU GIAO THÔNG BỘ

  1. Lớp phủ gốc nước VIACRIL nguyên liệu chính là nhựa acrylic và bột màu, ứng dụng hai lớp
  2. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI BMT 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với lớp lót.
  3. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI TSR 4 được gia cố bằng polyester ổn định (kết hợp với VETROROL point 4).
  4. Tấm cách nhiệt dạng cuộn polyurethane VETROROL PU với sợi thủy tinh trên bề mặt.
  5. Màng ngăn hơi ẩm bitum polymer VIAPOL TECHNO IGROPOL được gia cố bằng lá nhôm dập nổi, được khò dính với nền.
  6. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2.
  7. “Pontage” bằng màng bitum polymer, SYSTEMA 4 được gia cố bằng polyester, chỉ được khò dính với nền một cạnh của nó.
  8. Tấm bê tông đúc sẵn hoặc bê tông dự ứng lực

 

SẢN PHẨM