NỀN MÓNG TRÊN KHU VỰC CÓ NƯỚC NGẦM

 1. Nền móng
 2. Móng bê tông cốt thép
 3. Đá cuội thoát nước
 4. Sàn phụ bê tông cốt thép
 5. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
 6. Liên kết “Pontage” trong màng bitum polymer, được gia cố bằng polyester, VIAPOL SYNTESI SB200 4, chỉ được khò dính với nền liền một cạnh dọc có chiều rộng 25 cm.
 7. Hệ thống chống thấm trong lớp kép gồm màng bitum polymer (lớp 1) VIAPOL SYNTESI TSR  được gia cố bằng polyester ổn định và màng bitum polymer polymer (lớp 2) VIAPOL SYNTESI SB200 4  được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào nền.
 8. Tấm cách nhiệt dạng cuộn polystyrene VETROROL PS, tỷ trọng 25 kg/m³, độ dày 40 mm được thi công bằng khò cháy màng lót hoặc dán lạnh, kết hợp với màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI TSR 3
 9. Sàn phụ
 10. Sàn
 11. Ván gỗ
 12. Đường bao ngoài
 13. Màng bitum polyme Elastoplastomeric, được gia cố bằng polyester ổn định, VIAPOL TECHNO WALL 4, được khò dính hoàn toàn với nền

 

SẢN PHẨM