MÁI BẰNG ĐỨC SẴN – CÁCH NHIỆT – KHÔNG CHỊU GIAO THÔNG BỘ

  1. Lớp chống thấm bằng màng bitum polymer elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 45 MINERAL được gia cố bằng polyester ổn định, tự bảo vệ bằng đá phiến, được khò dính hoàn toàn với nền
  2. Màng bitum polyme Elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 3 (kết hợp với VETROROL điểm 3)
  3. Lớp cách nhiệt dạng tấm polyurethane VETROPAN PIR, được phủ bằng sợi thủy tinh polythene, được cố định vào màng ngăn ẩm ngay khi bề mặt của nó được khò nóng.
  4. Màng ngăn ẩm bitum polymer VIAPOL TECHNO GUARDIAN BVP 4 được gia cố bằng một lá nhôm dập nổi và sợi thủy tinh, được khò dính với nền.
  5. Tấm bê tông đúc sẵn hoặc bê tông dự ứng lực
  6. “Pontage” bằng màng bitum polymer SYSTEMA 4 được gia cố bằng polyester ổn định, chỉ được khò dính với nền một cạnh của nó
  7. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2.

 

SẢN PHẨM