GIẢM ĐỘ BỨC XẠ BAN ĐÊM

Một cơ thể, trong lĩnh vực nhiệt độ, phát ra năng lượng nhiệt dưới dạng các bức xạ có độ dài sóng khác nhau. 40% phổ phát thải như vậy tập trung trong khoảng từ 8 đến 13 μ và chỉ trong các giới hạn độ dài sóng mà bầu khí quyển tạo ra, trong các điều kiện cụ thể, có độ trong suốt tốt. Chính xác hơn là độ trong của khí quyển phụ thuộc vào hơi nước và hàm lượng ô nhiễm cũng như từ góc thiên đỉnh. Khi bầu trời nhiều mây hoặc khi bề mặt phát ra hướng về phía chân trời, bầu khí quyển thực tế mờ đục đối với tia hồng ngoại. Khi bầu trời trong và bề mặt được định hướng về thiên đỉnh, độ trong của khí quyển có thể đạt tới 80% và với độ dài sóng trong khoảng từ 8 đến 13 μ cái gọi là “cửa sổ trong suốt” mở …