NỀN MÓNG TRONG KHU VỰC CÓ NƯỚC NGẦM

 1. Nền móng
 2. Móng bê tông cốt thép
 3. Đá cuội thoát nước
 4. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
 5. Hệ thống chống thấm trong lớp kép gồm màng bitum polymer (lớp thứ nhất) VIAPOL SYNTESI LEVIS PROJECT 4  được gia cố bằng polyester ổn định và màng bitum polymer (lớp thứ 2) VIAPOL MODULO LEVIS PROJECT 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào nền
 6. Dải băng gia cố trong màng bitum polymer VIAPOL MODULO LEVIS PROJECT 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào nền
 7. Tấm bê tông cốt thép
 8. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
 9. Hệ thống chống thấm trong lớp kép gồm màng bitum polymer (lớp1) VIAPOL SYNTESI LEVIS PROJECT 4  được gia cố bằng polyester và (lớp 2) màng bitum polymer VIAPOL MODULO LEVIS PROJECT 4 được gia cố bằng polyester, được khò dính vào nền
 10. Dải băng gia cố trong màng bitum polymer VIAPOL MODULO LEVIS PROJECT 4
 11. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
 12. Đường bao ngoài
 13. Lớp gắn kín
 14. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI LEVIS PROJECT 4  được gia cố bằng polyester ổn định
 15. Màng bitum Polymer VIAPOL TECHNO GUARDIAN POLYESTER 5KG được gia cố bằng sợi polyester ổn định, được khò dính vào nền
 16. Lớp bảo vệ cơ học cuối cùng

 

SẢN PHẨM