BỒN HOA

  1. Đất trồng
  2. Lớp đất sét thoát nước, dày 10 đến 15 cm.
  3. GEOFELT polyester không dệt với các chức năng: lọc lớp tách lớp
  4. Chậu trồng cây bê tông cốt thép
  5. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
  6. Màng bitum polymer VIAPOL MODULO LEVIS PROJECT 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với nền
  7. Màng bitum polymer chống rễ cây VIAPOL TECHNO ANTIRADICE PLUS 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với lớp lót.

 

BỒN HOA