MÓNG SÂU

  1. Nền móng
  2. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
  3. Hệ thống chống thấm trong lớp kép gồm màng bitum polymer (lớp 1) VIAPOL TECHNO WALL 4 được gia cố bằng polyester ổn định và màng bitum polymer polymer (lớp 2) VIAPOL SYNTESI SB250 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào nền.
  4. Lớp bảo vệ bê tông cốt thép
  5. Móng liền với bê tông cốt thép
  6. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
  7. Màng bitum polymer VIAPOL TECHNO GUARDIAN POLYESTER 5KG được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào nền.
  8. Lớp bảo vệ cơ học của hệ thống chống thấm

 

SẢN PHẨM