MÁI LỖI

Một hệ thống mái mà bị lỗi là rất tốn kém xét trên toàn diện. Trước hết là sự lãng phí thời gian và nguồn lực được phân bổ để làm khô nước rò rỉ hoặc ngưng tụ, thường đòi hỏi phải làm tốt việc hoàn thiện trang trí.

Trong thời gian dài hơn, tuổi thọ của những mái nhà này bị giảm xuống do đó vật liệu cần phải được thay thế một phần hoặc toàn bộ. Một lớp cách nhiệt không hiệu quả làm tăng nhu cầu năng lượng của một tòa nhà. Đối với các công ty thi công, chi phí thực sự của các công việc khắc phục là rất cao, cả về thời gian quản lý và về mối quan hệ với khách hàng.