MÁI DỐC – KHÔNG CÁCH NHIỆT

  1. Màng bitum polyme Elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 45 MINERAL được gia cố bằng polyester ổn định, tự bảo vệ bằng đá phiến, được khò dính hoàn toàn với lớp trung gian.
  2. Dải gia cố bằng màng bitum polymer elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính hoàn toàn với lớp lót.
  3. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB160 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với nền
  4. Dải gia cố bằng màng bitum polymer elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính hoàn toàn với lớp lót.
  5. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB160 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với nền
  6. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
  7. Lớp phủ nhôm bảo vệ VIAALU gốc bitum và nhựa với định mức 0,500 ÷ 0,600 Kg / m2
  8. Mái bê tông cốt thép

 

SẢN PHẨM