MÁI BẰNG – CÁCH NHIỆT – CHỊU TẢI XE CƠ GIỚI

  1. Bê tông cốt thép có thể đi bộ
  2. Lớp phân tách được làm bằng màng polyetylen kép
  3. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB250 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính hoàn toàn với lớp đầu tiên.
  4. Màng bitum polymer, VIAPOL SYNTESI SB200 4 được gia cố bằng polyester ổn định (kết hợp với VETROROL đoạn 5)
  5. Tấm cách nhiệt ở dạng cuộn VETROROL PE, polystyrene ép đùn mật độ cao
  6. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
  7. Kiểm tra hơi ẩm trong màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI TSR 4, với lớp lót được gia cố polyester, được khò dính hờ với nền
  8. Dải băng dán kín trong màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB200 4, với lớp lót được gia cố polyester, được khò dính với lớp đầu tiên.
  9. Tấm bê tông cốt thép
  10. Thạch cao

 

SẢN PHẨM