ĐƯỜNG HẦM NHÂN TẠO – B

  1. Ke trong bê tông cốt thép
  2. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức tiêu thụ 300 đến 350 gr /m2
  3. Lớp bảo vệ cơ học của hệ thống chống thấm
  4. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB200 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào lớp lót.
  5. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB250 5 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào mặt nền
  6. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức tiêu thụ 300 đến 350 gr / m2
  7. Tấm bê tông cốt thép
  8. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB250 5 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính vào mặt nền

 

SẢN PHẨM