MÁI BÊ TÔNG – CỐT THÉP ĐÚC SẴN – KHÔNG CÁCH NHIỆT – KHÔNG CHỊU GIAO THÔNG BỘ

  1. Màng bitum polyme Elastoplastomeric VIAPOL EU.RO.PLY POLYEXTRA 50 MINERAL ITC với lớp phủ polyester gia cố, tự bảo vệ với các phiến đá, được khò dính hoàn toàn với lớp lót.
  2. Màng bitum polyme Elastoplastomeric VIAPOL SYNTESI SB160 4 với lớp lót được gia cố bằng polyester, được khò dính với nền.
  3. Dải gia cường và kết nối bằng màng bitum polymer elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 5 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với nền.
  4. Lớp phủ bảo vệ VIAALU bằng bitum gốc dung môi, nhựa, hai lớp “lá” nhôm.
  5. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB200 5 với lớp lót polyester gia cố, được khò dính hoàn toàn với nền.
  6. Dầm đỡ đúc sẵn c.a.p.
  7. Tấm bê tông đúc sẵn hoặc dự ứng lực
  8. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2.
  9. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB160 4 được gia cố bằng lớp phủ polyester ổn định, được khò dính với nền.

 

SẢN PHẨM