MÁI BẰNG BÊ TÔNG – KHÔNG CÁCH NHIỆT

  1. Gạch lát sàn
  2. Lớp phân tách bằng vải địa không dệt polyester GEOFELT
  3. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB200 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với lớp trung gian.
  4. Dải băng gắn kín bằng màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI SB160 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với lớp lót
  5. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI TSR 4
  6. Lớp cách nhiệt bằng tấm polyurethane VETROPAN PIR
  7. Thạch cao
  8. Lớp liên kết được làm bằng keo bitum dán lạnh
  9. Tấm bê tông

 

SẢN PHẨM