MÁI NHÀ XANH – HƯỚNG DẪN NGẴN

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Mái nhà xanh cho các thành phố lành mạnh cho thấy ngành công nghiệp mái xanh đang phát triển mạnh mẽ. Các nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng hơn 25 phần trăm mỗi năm. Theo nghiên cứu, ngành công nghiệp mái xanh đang phát triển nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về không khí sạch hơn, cải thiện hiệu quả năng lượng, không gian xanh có thể sử dụng nhiều hơn trong cộng đồng và quản lý nước mưa tốt hơn. Trên thực tế, kết luận rằng lợi ích quản lý nước mưa của mái nhà xanh khiến chúng trở nên lý tưởng cho các khu vực siêu đô thị: chúng không dùng thêm đất, và chúng làm giảm nhu cầu về hệ thống cống lọc tốn kém.

Nói một cách đơn giản, mái nhà xanh đang chứng tỏ là rất lý tưởng cho các cộng đồng đô thị đang phát triển. Chúng không chỉ giúp giảm dòng nước mưa, mà mái nhà xanh còn đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe con người …