KHE CO GIÃN “OMEGA”

  1. Màng bitum polyme Elastoplastomeric VIAPOL EU.RO.PLY POLYEXTRA 4 ITC được gia cố bằng polyester, được khò dính với nền
  2. Màng bitum polyme Elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với các cạnh
  3. Biên dạng polyetylen ép nén tròn
  4. Màng bitum polyme Elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với các cạnh
  5. Lớp phủ bảo vệ VIACRIL gốc nhựa acrylic, được ứng dụng hai lớp
  6. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2
  7. Khe co giãn kết cấu
  8. Tấm bê tông cốt thép

 

SẢN PHẨM