MÁI VÒM BẰNG GỖ – CÁCH NHIỆT – KHÔNG CHỊU GIAO THÔNG BỘ

 1. Biên dạng trong gỗ được xử lý.
 2. Phào thép
 3. Dải gia cường bằng màng bitum polymer elastopalstomeric VIAPOL UNISOL 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với lớp trung gian.
 4. Màng bitum polyme Elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với lớp lót.
 5. Lớp phủ nhôm bảo vệ VIAALU, hai lớp.
 6. Dải gia cường bằng màng bitum polymer elastopalstomeric VIAPOL UNISOL 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với lớp lót.
 7. Ván gỗ đã được xử lý.
 8. Màng bitum polyme Elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 45 MINERAL được gia cố bằng polyester ổn định, tự bảo vệ bằng đá phiến, được khò dính với lớp lót.
 9. Màng bitum polymer VIAPOL SYNTESI TSR 4 được gia cố bằng polyester ổn định. (kết hợp với VETROROL đoạn 10)
 10. Tấm cách nhiệt dạng cuộn polystyrene VETROROL PS.
 11. Keo dán bitum
 12. Mái hiên Perimetral bằng bê tông cốt thép
 13. Sơn lót bitum VIABIT PLUS với định mức 300 đến 350 gr / m2.
 14. Màng ngăn hơi ẩm bitum polymer VIAPOL TECHNO IGROPOL 3 được gia cố bằng một lá nhôm dập nổi và sợi thủy tinh, được khò dính với lớp nền.
 15. Dải gia cường bằng màng bitum polymer elastoplastomeric VIAPOL UNISOL 4 được gia cố bằng polyester ổn định, được khò dính với các cạnh của nền.
 16. Màng bitum polymer VIAPOL 3 được gia cố bằng sợi thủy tinh, bắt vít vào sàn gỗ
 17. Sàn gỗ.

 

SẢN PHẨM