Viapol Unisol Levis Project

Mọi nỗ lực của Vetroasfalto nhằm làm chủ các kỹ thuật chống thấm đòi hỏi hầu hết các nhà thầu có trình độ và yêu cầu cao, có thể đánh giá tất cả các ưu điểm, để đáp ứng các yêu cầu  đó. Để đáp ứng nhu cầu về chất lượng cao, chống thấm an toàn, Vetroasfalto đã chuẩn bị một loạt các màng bitum polymer nhẹ có tên là VIAPOL UNISOL LEVIS PROJECT. Loạt sản phẩm này là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, kiến thức và công nghệ mà Vetroasfalto đã có được hơn 50 năm trong hoạt động sản xuất của mình.

Mô tả

Mọi nỗ lực của Vetroasfalto nhằm làm chủ các kỹ thuật chống thấm đòi hỏi hầu hết các nhà thầu có trình độ và yêu cầu cao, có thể đánh giá tất cả các ưu điểm, để đáp ứng các yêu cầu  đó. Để đáp ứng nhu cầu về chất lượng cao, chống thấm an toàn, Vetroasfalto đã chuẩn bị một loạt các màng bitum polymer nhẹ có tên là VIAPOL UNISOL LEVIS PROJECT. Loạt sản phẩm này là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, kiến thức và công nghệ mà Vetroasfalto đã có được hơn 50 năm trong hoạt động sản xuất của mình.

HỢP CHẤT VIAPOL UNISOL LEVIS PROJECT

Hợp chất bitum polymer nhẹ của chúng tôi là kết quả của một công thức hóa học cụ thể được hình thành để đáp ứng nhu cầu của sản phẩm chất lượng cao này.

Nhờ có sự lựa chọn nguyên liệu chính xác và kiểm tra quy trình nghiêm ngặt của chúng tôi, đảm bảo cho sản phẩm này có bền cao. Độ linh hoạt lạnh ở -20°C.

GIA CỐ

Sự gia cố của màng nhựa dẻo đàn hồi trong loạt sản phẩm UNISOL đại diện cho hầu hết các thành tựu phát triển của công nghệ hiện đại được đặc trưng bởi:

  • khả năng tương thích với hợp chất
  • khả năng chống thấm hoàn hảo
  • không phân lớp
  • ổn định kích thước tuyệt vời
  • tính linh hoạt và độ đàn hồi cao
  • độ bền kéo, chống xé, chống thủng và chống mỏi

ỨNG DỤNG

Lý tưởng làm lớp phủ mái bê tông cốt thép đúc sẵn, cũng có thể được ứng dụng cho bê tông cốt thép và gạch rỗng xen lẫn panen bê tông đúc sẵn có hoặc không có lớp cách nhiệt, cũng như lớp phủ mái vòm, nhà kho hoặc mái nghiêng, lớp phủ có thể đi lại hoặc có thể chịu giao thong nhẹ, phục hồi  lớp phủ chống thấm, nền móng, công trình ngầm và sàn, dưới lớp gạch ốp lát, sân thượng, sàn và ban công, ống cống, hồ bơi, ống thủy lợi, bồn rửa. Phiên bản mặt đá được sử dụng đặc biệt như một lớp hoàn thiện cho các hệ thống chống thấm không được định sẵn để đi hoặc như một lớp bảo vệ bên dưới lớp phủ gạch không liên tục.

 

LỚP HOÀN THIỆN CUỐI

 

 

 

MẶT DƯỚI LỚP HOÀN THIỆN

 

 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

 

Download

Viapol Unisol Levis Project Mineral Download (26.9 KB)
Viapol Unisol Levis Project Plain Download (25.5 KB)