Viapol Techno Line.A Fiberglass

Viapol Tecno Line.A là một hệ thống lợp mái tự dính hoàn thiện, được thiết kế cho các công trình mới, làm lại mái và các ứng dụng tân trang. Nó an toàn, dễ thi công, thay thế cho hệ thống thi công khò nóng truyền thống. Viapol Techno Line.A có thể được ứng dụng trực tiếp lên hầu hết các chất nền, và nó được sử dụng cho cả mái nhà dân dụng và thương mại. Viapol Techno Line.A là giải pháp tốt nhất cho mái nơi mà các quy định nghiêm cấm các nguy cơ tiềm ẩn từ biện pháp thi công khò nóng và lien quan đến vấn đề môi trường.

Danh mục:

Mô tả

Viapol Tecno Line.A là một hệ thống lợp mái tự dính hoàn thiện, được thiết kế cho các công trình mới, làm lại mái và các ứng dụng tân trang. Nó an toàn, dễ thi công, thay thế cho hệ thống thi công khò nóng truyền thống. Viapol Techno Line.A có thể được ứng dụng trực tiếp lên hầu hết các chất nền, và nó được sử dụng cho cả mái nhà dân dụng và thương mại. Viapol Techno Line.A là giải pháp tốt nhất cho mái nơi mà các quy định nghiêm cấm các nguy cơ tiềm ẩn từ biện pháp thi công khò nóng và lien quan đến vấn đề môi trường.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:

Viapol Techno Line.A là giải pháp tốt nhất cho mái nơi mà các quy định nghiêm cấm thi công bằng khò nóng.

Các ưu điểm chính:

  • Với màng bóc ở mặt dưới dễ dàng thi công nhanh chóng
  • Sạch và thân thiện môi trường

 

 

LỚP HOÀN THIỆN CUỐI

 

 

 

MẶT DƯỚI LỚP HOÀN THIỆN

 

 

 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

 

 

Download

Viapol Technol Line.A Fiberglass Download (29.4 KB)