Vetrobit

Giấy dầu lợp mái bitum hóa được đóng cuộn là giấy phớt được ngâm tẩm bitum (bitum 180/200), tỷ trọng 300/500/1000gr/m², độ dày 0,4/0,6/1,1mm.

Danh mục:

Mô tả

MÔ TẢ

Giấy dầu lợp mái bitum hóa được đóng cuộn là giấy phớt được ngâm tẩm bitum (bitum 180/200), tỷ trọng 300/500/1000gr/m², độ dày 0,4/0,6/1,1mm.

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  • Lớp phân tách
  • Kiểm soát hơi ẩm
ĐẶC TÍNH ĐƠN VỊ 300 500 1000
Lớp đệm Cartalana
Tỷ trọng lớp đệm g/m² 165 235 475
Độ dày lớp đệm mm 0,4 0,5 1,1
Bitum: thẩm thấu ở +25 °C dmm 180/200
Bitum: Ổn định kích thước R&B °C 37/42
Bitum: Giới hạn nứt °C -15
Tỷ trọng g/m² 300 480 950
Độ dày mm 0,35 0,5 1,0
Độ bền kéo dọc N/5mm 230 320 370
Độ bền kéo ngang 5mm 120 160 240
Giãn dài (dọc) % 1÷2 1÷2 2÷3
Giãn dài (ngang) % 3÷4 3÷4 3÷4
Độ bền căng (dọc) N 15 17 65
Độ bền căng (ngang) N 15 17 65
Khả năng thấm hơi ẩm g/m²/24giờ 36 15 8
Khả năng cung ứng Luôn sẵn sàng
Số cuộn trên pallet Số 100 81 42
Kích thước cuộn mét 1×20 1×20 1×20